hlavicka

Když může být všude!

PROČ ZVOLIT POHYBLIVOU - MOBILNÍ REKLAMU?

Pohyblivá reklama je efektivnější než billboardy

plus
srovnání

Pohyblivá reklama na vozech hromadné dopravy je 14x efektivnější než statická. Je podloženo výzkumem, že pohyblivá reklama má větší frekvenci zhlédnutí díky pohybu na více místech během dne.

linka
minus

Statická nepohyblivá reklama stojí na jednom místě.

Dokáže snadno upoutat pozornost

plus

Reklama na vozech je vnímána nejen cestujícími ve voze, ale vykazuje vysokou sledovanost chodci pohybujícími se po městě, je v zorném poli řidičů i spolujezdců. Výzkum Oční kamerou prokázal, že pohyblivé objekty poutají pozornost více než statické.

linka
minus

Kampaň na billboardu neupoutá svým pohybem a po čase zevšední.

Neztratí se v moři ostatních

plus
ostatní

Reklama na dopravním prostředku (autobusu, trolejbusu, tramvaji) má pohledovou exkluzivitu! Vaše kampaň je vidět na voze samostatně a je vždy legální.

linka
minus

Ve městě je mnoho „reklamního smogu“ a Vaše kampaň může zaniknout v množství legálních i nelegálních nosičů, kterými jsou města přeplněna.

Výkon pohyblivé reklamy je měřitelný

plus
měření

Oproti jiným outdoorovým formátům je možno měřit zpětnou vazbu kampaní na dopravních prostředcích. Jsou k dispozici výsledky z výzkumů efektivity mobilní reklamy.

linka
minus

Billboardy stále nemají dohodnut způsob měření a jednotný výzkum.

Reklama na MHD je kreativní

plus
kreativní

Vtipná grafika dokáže využít přednosti umístění na dopravním prostředku. Zvláštní efekty reklamních folií znásobí výsledek kampaně. K dispozici jsou nové interaktivní technologie, které přímo komunikují s cestujícími za jízdy v dopravním prostředku. Podívejte se jak funguje reklamní Wi-Fi v MHD

linka
minus

Kolem statických ploch pouze projíždíte, nebo procházíte - na povšimnutí je velmi málo času.

JAKÉ REKLAMNÍ FORMÁTY LZE VYUŽÍT?

Pro reklamní účely si můžete zvolit některý z reklamních formátů v interiéru či exteriéru dopravního prostředku – autobusu, trolejbusu nebo tramvaji. Pokrytí reklamou může být ve všech lokalitách, kde je provozována městská, příměstská a linková doprava.

Reklamou v interiéru vozů můžete oslovit především cestující. Mezi tyto formáty patří: reklamní letáčky ve vozech MHD, samolepky na sedadlech a na oknech, letáky a plakáty ve vozech. Reklamou na exteriéru vozů – venkovními polepy můžete oslovit taktéž motoristy a chodce pohybující se v městském ruchu. Formáty pro tento účel jsou například: Back board – zadní čelo autobusu, Mobilboard (nazýván také Busboard, Mobilposter, Tramboard), City board u nástupních dveří (nazýván také CL side), nebo mohou být polepeny jen dveře vozu a také pouze okna formátem Window board. Pokud máte zájem interaktivně komunikovat s cestujícími ve voze přímo za jízdy - velmi se osvědčila reklamní Wi-Fi v kombinaci s dlouhodobým celopolepem tramvaje, či autobusu.

Co jsou to statické plochy? Ve městě se můžete setkat s outdoorovými statickými nosiči jako je billboard, bigboard, megaboard, city light vitrína, štítová stěna, velkoplošné obrazovky, plakátovací plochy atd.., které nejsou v pohybu, ale působí pouze na jednom konkrétním místě.

KONTAKTUJTE NÁS
S POPTÁVKOU

celopolep

CELOPOLEP

backboard

BACKBOARD

mobilboard

MOBILBOARD

cityboard

CITYBOARD